Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zastosowania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. nie pokazuj ponownie
Inter Projekt - sieci bezprzewodowe, kablowe i optyczne English   Italian   German
telefonDZIAŁ HANDLOWY (32) 3022 910, (32) 3022 920 w godz 8:00 – 18:00

Produktów: 0

 
Sprzęt sieci bezprzewodowych,
kablowych i optycznych, multimedia, audio
  Szukaj  

www.ip-sa.pl

    Kontakt    O nas    Zasady sprzedaży    Szkolenia     Download    Reklamacje   
Nowości
Promocje, okazje, wyprzedaże
Ubiquiti Networks
MikroTik - Sprzęt
Kursy Mikrotik Ubiquiti
Zestawy WISP
Urządzenia WiFi SOHO
Switche Ethernet
Kable i konektory
Anteny
Radiolinie 5-80GHz
Uchwyty i mocowania
Obudowy i szafy RACK
Zasilanie
TP-Link Tenda
Multimedia i VoIP
Sprzęt Audio-gd HiFi

Inter Projekt S.A.
Informuj mnie
o nowościach i promocjach
 

Producenci

Inter Projekt :: Gwarancja Producenta

Facebook - Lubię to...

Gwarancja Producenta - warunki gwarancji#


 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy sprzętu i nie jest przenaszalna na inne osoby.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty gwarancyjnej nie jest możliwe wydanie jej duplikatu lub odpisu.
 4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki i podpisu Sprzedawcy oraz podpisu Nabywcy jest nieważna.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z jego oryginalnym opakowaniem fabrycznym i kompletnym wyposażeniem oraz akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD itp.) do miejsca nabycia na własny koszt.Reklamujący zobowiązany jest odebrać reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca na życzenie Reklamującego prześle reklamowany towar wraz z ewentualnym zamówieniem Reklamującego lub też jako oddzielną przesyłkę. W takim przypadku kosztami przesyłki towaru zostanie obciążony Reklamujący.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Inter Projekt jest kompletne wypełnienie (przed dostarczeniem reklamowanego sprzętu) przez Nabywcę formularza RMA opublikowanego na witrynie internetowej Inter Projekt.
 7. W przypadku transportu sprzętu Pocztą lub firmą kurierską Nabywca ma obowiązek oznaczenia w sposób widoczny przesyłki przydzielonym mu numerem RMA. Do przesyłki powinna zostać dołączona niniejsza karta gwarancyjna zaś reklamowany towar powinien zostać należycie opakowany.
 8. Odpowiedzialność za należyte opakowanie sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do miejsca nabycia ponosi Nabywca.
 9. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, braku karty gwarancyjnej, niedokonania zgłoszenia w terminie, nie wypełnienia formularza RMA lub nieopatrzenia przesyłki numerem RMA Inter Projekt zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia sprzętu z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.
 10. Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych są podstawowym środkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego w przypadku gdy sprzęt opatrzony został plombami lub nalepkami gwarancyjnymi (sticker) prawo do gwarancji nie przysługuje Nabywcy w przypadku ich zerwania lub uszkodzenia.
 11. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wybranych towarów sprzedawanych odbiorcom hurtowym z niską marżą kupiecką i w szczególności nie dotyczą sprzedaży konsumenckiej.
 12. Towary sprzedawane z zastosowaniem niniejszych warunków gwarancji objęte są wyłącznie tzw. gwarancją Producenta/Dostawcy. Oznacza to że Inter Projekt jedynie pośredniczy w przekazywaniu sprzętu producentowi/dostawcy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych natomiast wszystkie naprawy/wymiany gwarancyjne dokonywane są wyłącznie przez producenta/dostawcę.
 13. Sprzedawca – Inter Projekt gwarantuje iż sprzęt objęty niniejszą gwarancją zostanie odesłany do producenta/dostawcy w celu kwalifikacji uszkodzeń/naprawy/wymiany. Sprzęt zostanie odesłany wraz z innymi urządzeniami oczekującymi na wysyłkę w najbliższym terminie zgodnym z harmonogramem wysyłek sprzętu podlegającego gwarancji do Producenta/Dostawcy.
 14. Na życzenie klienta firma Inter Projekt zobowiązuje się do dokonania wstępnej oceny rodzaju uszkodzenia oraz ewentualnej naprawy sprzętu, gdyby istniała taka możliwość - jednak w takim przypadku naprawa zostanie dokonana na koszt klienta.
 15. Kwalifikacja i ocena uszkodzeń sprzętu zgłoszonego do naprawy/wymiany gwarancyjnej dokonywana będzie wyłącznie przez producenta/dostawcę zgodnie z warunkami gwarancji Producenta/Dostawcy. Inter Projekt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odrzucenie roszczeń gwarancyjnych przez producenta/dostawcę. W przypadku gdy producent/dostawca odrzuci żądanie gwarancyjne jednak niezwłocznie dokona naprawy płatnej nie konsultując tego faktu, kosztami naprawy zostanie obciążony klient.
 16. Koszty wysyłki sprzętu do producenta/dostawcy w części przypadającej na sprzęt dostarczony przez Nabywcę pokryje Sprzedawca - Inter Projekt.
 17. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne sprzętu. W szczególności gwarancją nie są objęte następujące wady i uszkodzenia Sprzętu:
  1. spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, urazów mechanicznych, przepięć elektrycznych itp. oraz wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.
  2. spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem;
  3. spowodowane lub wynikające z używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania ze sprzętem lub też z innymi urządzeniami, niż zalecane przez Producenta w instrukcji ##obsługi lub w opisie funkcjonalności itp.;
  4. będące następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
  5. będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu lub z instrukcja producenta oraz wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego „firmware”)
  6. będące następstwem przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej;
  7. spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem oraz powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
 18. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB i AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterie oraz akumulatorki czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej. Wbudowane oraz wymienne baterie i akumlatorki objęte są gwarancją przez okres miesiąca reszta akcesoriów objętych jest gwarancją 6 miesięcy chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.
 19. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
  1. dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie (w tym wymiany ##oprogramowania wewnętrznego „firmware”), przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Inter Projekt;
  2. stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, albo zakrycia lub zaklejenia ich w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie;
  3. stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu;
  4. utraty niniejszego dokumentu (karta gwarancyjna);
  5. upływu okresu gwarancji.
 20. Inter Projekt. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzętu.
 21. Inter Projekt nie odpowiada za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie jak również z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
 22. Inter Projekt nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz za wszelkie szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu, w tym opóźnienia wynikające z czasu realizacji gwarancji producenta.
----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- -------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- --------------

Inter Projekt S.A.  Copyright © 1999-2017  :: 41219711 odsłon od 16.10.2004.

RSS | Informacja o cookies